+389 71 235 173 | +389 2 3 215 902
info@bms.com.mk

Системи за мерење на проток кој се врши по гравитациски пад

Flexicompt Autonomous +

Најновото достигнување во полето на легалната метрологија е токму новитетот на АЛМА под називот Flexicompt Autonomous+. Станува збор за мерило кое е мобилно и има сенаменска природа: 1. Бензиската пумпа го поседува и ја мери количината при секој прием на гориво; 2. Како примарно мерило на автоцистерната; 3. Доколку имате тандем цистерна, за истовар од […]

× Повеќе ×
Gravicompt COMPARTMENT

Овој мерен уред е екстремно компактен и служи за полуприколки и соло возила. Поради тоа што е МИД сертифициран истиот може да се користи за сопствени намени како и за комерцијално работење со мерењето. Служи за мерење на проток на сите нафтени деривати, со проток во рамките од 130-1300 l/min. Во зависност од изведбата на […]

× Повеќе ×
Gravicompt MANIFOLD

Овој мерен уред е екстремно компактен и служи за полуприколки и соло возила. Поради тоа што е МИД сертифициран истиот може да се користи за сопствени намени како и за комерцијално работење со мерењето. Служи за мерење на проток на сите нафтени деривати, со проток во рамките од 130-1300 l/min. Сите излези од коморите на […]

× Повеќе ×
homephoneenvelopelocation-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram