+389 71 235 173 | +389 2 3 215 902
info@bms.com.mk

Продажба, впишување и калибрирање на секој продукт произведен од АЛМА

Обука на сопственик, оператор за користење на уредот

Упатства за користење и намалување на амортизација на уредот

Впишување на мерните уреди во регистарот на Бирото за Метрологија (Министерство за економија)

Административна подршка и спремање на сите потребни документи за прва, периодична и вонредна верификација, добивање термин за извршување на истата при Бирото за Метрологија

Годишен договор за превенција од оштетување, намалување на амортизација на мерни уреди

Инсталација и одржување на сензорски системи за детекција на состојба на вентили, капаци, капачиња за резервоар за гориво

Инсталација и одржување на системи за превенција од претовар (сонди за претовар, маса итн...)

Инсталација и одржување на интерлок системи

Инсталација и одржување на техничките барања од check-list-ите кои се обврзувачки за редовна работа со депоата и рафинериите во Грција

Инсталација и одржување на ГПС во соработка со нашите партнери.

Одржување на целата пневматска и цевна инсталација за истовар/утовар

homephoneenvelopelocation-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram