+389 71 235 173 | +389 2 3 215 902
info@bms.com.mk

Мобилна мерна опрема

Flexicompt Autonomous +

Најновото достигнување во полето на легалната метрологија е токму новитетот на АЛМА под називот Flexicompt Autonomous+. Станува збор за мерило кое е мобилно и има сенаменска природа: 1. Бензиската пумпа го поседува и ја мери количината при секој прием на гориво; 2. Како примарно мерило на автоцистерната; 3. Доколку имате тандем цистерна, за истовар од […]

× Повеќе ×
Etalcompt API

Мобилен мерен уред за нафта и нафтени деривати кој служи за калибрирање и верификација на мерни уреди. Го менува цел систем на еталон, пумпа итн. и е многу практичен за разлика од класичниот принцип на верификација.

× Повеќе ×
LPG Etalcompt

Станува збор збор за мобилен мерен уред за ТНГ кој служи како еталон при верификација на ТНГ мерила. Го  сочинуваат мал број на компоненти (<14кг), премногу е едноставен, а најкорисната апликација е верификација на мерила при затворен систем на проток, односно количината ТНГ кружи назад во самата цистерна.

× Повеќе ×
homephoneenvelopelocation-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram